Mobilube™ HD 80W-90

HD-oljor för fordonsväxlar

MOBILUBE HD 80W-90

Mobilube HD 80W-90 och 85W-140 är högpresterande transmissionsoljor, som bygger på högpresterande basoljor och ett avancerat additivsystem. Dessa smörjoljor är framställda för fordonsbruk, inklusive i hårt belastade axlar och slutdrev där extrema tryck och stötbelastningar förväntas. De rekommenderas av ExxonMobil för applikationer som kräver prestanda enligt API GL-5.

 

Egenskaper och fördelar

Moderna kraftiga maskiner ställer allt högre prestandakrav på transmissionsoljor. Högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster kräver förbättrade formuleringar för att höja maskinernas livslängd och minska driftskostnaderna. Längre serviceintervall ställer ytterligare krav på växellådsoljan, vilket kräver allt bättre basoljor och additivsystem. Mobilube HD 80W-90 och 85W-140 har utvecklats för att möta dessa krav. Viktiga fördelar omfattar:

EgenskaperFördelar
Exceptionell värmebeständighet och oxidationsstabilitet vid höga temperaturerökad livslängd för växlar och lager tack vare minimala avlagringar
ökad livslängd för tätningar
Enastående skydd mot slitage vid låg hastighet/högt vridmoment och mot utmattning vid hög hastighetökad lastbärande förmåga
Lägre underhållskostnader och ökad livslängd för utrustningen
Utmärkt rost- och korrosionsskyddMinskat slitage
Längre livstid för komponenter
Effektiv smörjning även vid låga temperaturerMinskat slitage och lätt start
Kompatibel med vanliga tätnings- och packningsmaterialMindre läckage och föroreningar

 

Användningsområden

       Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade axlar och slutdrev som kräver prestanda enligt API GL-5
  • Personbilar, väggående lätta och tunga lastbilar samt kommersiella fordon
  • Fordon och entreprenadmaskiner i byggnads- och gruvdrift, schaktning och jordbruk
  • övriga tunga industriella tillämpningar och fordonsanvändning som omfattar hypoidväxlar, som utsätts för hög hastighet/stötbelastning, hög hastighet/lågt vridmoment och/eller låg hastighet/högt vridmoment

 

Specifikationer och godkännanden

Mobilube HD -serien uppfyller eller överträffar kraven enligt:80W-9085W-140
API GL-5XX

 

Typiska egenskaper

Mobilube HD80W-9085W-140
SAE klass80W-9085W-140
Viskositet, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC136328
cSt @ 100ºC14.525.3
Viskositetsindex, ASTM D 227010597
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97-30-18
Flampunkt, ºC, ASTM D 92202224
Densitet, g/cm³ @ 15ºC, ASTM D 40520.900.91

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.