Mobilube™ HD-A Plus 80W-90

Växellådsolja

Generic-Packshot-Imagery

Mobilube HD-A Plus 80W-90 är utvecklad för transmissioner, axlar och slutdrev i kommersiellt bruk, där extrema tryck och stötbelastningar förväntas, och den rekommenderas av ExxonMobil för tillämpningar som kräver prestanda enligt API GL-5. Den har formulerats utgående från högklassiga basoljor och ett avancerat tillsatssystem. Denna växellådsolja är avsedd för krävande bruk och den tillåter förlängda oljebytesintervaller, främst i Mercedes Benz axlar.

Egenskaper och fördelar

Dagens tunga fordonstillämpningar ställer högre krav på smörjmedel för transmissionssystemen. Högre hastigheter och större vridmoment och belastningar kräver förbättrade formuleringar för att maximera utrustningens livslängd och minimera driftskostnaderna. Längre serviceintervaller ställer ännu högre krav på transmissionsoljorna, vilket kräver effektiva basolje- och tillsatssystem. Mobilube HD-A Plus 80W-90 växellådsoljan är framtagen för att klara av dessa utmaningar. Nyckelfördelarna inkluderar:

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer Ökad livslängd på växlar och lager på grund av minimala avlagringar. Ökad livslängd för tätningar.
Förbättrat skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och nötning vid höga hastigheter, speciellt i tungt belastade bakaxlar Ökad lastbärande förmåga. Lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrustningen
Effektivt rost- och korrosionsskydd Minskat slitage och längre livslängd för komponenter
Mångsidighet Färre växellådsoljor behövs
Kompatibel med vanliga fordonstätningar och –packningar Minimalt läckage och mindre föroreningar
Förlängda bytesintervaller Ökad produktivitet och sänkta driftskostnader

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Manuella växellådor i krävande bruk, axlar och slutdrev som kräver prestanda enligt API GL-5
  • Personbilar och lätta lastbilar i landsvägstrafik; tunga kommersiella fordon
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom: byggnads- och gruvdrift, stenbrytning och lantbruk
  • Övriga växellådor, styrväxlar och variabla växellådor
  • Andra tunga industri- och fordonstillämpningar med hypoidväxlar, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/låga vridmoment och höga hastigheter/höga vridmoment

Specifikationer och godkännanden

Mobilube HD-A Plus har följande maskinbyggares godkännanden: 80W-90
MB-Approval 235.20 X
MAN 342 Typ M3 X
MAN 341 Typ GA1
X
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A X

 

Mobilube HD-A Plus uppfyller eller överträffar kraven enligt:  
API GL-5 X
Scania STO 1:0 X
ZF TE-ML 07A X

Typiska egenskaper

Mobilube HD-A Plus 80W-90  
SAE klass 80W-90
Viskositet, ASTM D 445  
cSt vid 40 °C 131
cSt vid 100°C 14.3
Viskositetsindex, ASTM D 2270 105
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 -33
Flampunkt, °C, ASTM D 92 222
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0.901

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet, eller kan sändas av leverantören direkt till kunden om och när det krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.