MOBILUBE PTX 75W-90

Axelolja

Mobilube PTX är en mångsidig växellådsolja i SAE klass 75W-90. Den har framställts för att ge enastående prestanda specifikt i transaxlarna på Porsche 911. Den erbjuder god flytbarhet vi låga temperaturer och stabilitet vid höga temperaturer för att säkerställa utmärkt slitageskydd i dessa transaxlar under många skiftande driftsförhållanden.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Kombinationen av syntetisk basoljeteknologi och speciella högprestandatillsatser har framställts noggrant för uppfylla Porsches krav på god flytbarhet vid låga temperaturer. Den erbjuder också utmärkt synkroniseringskompatibilitet och smidig växling samtidigt som den erbjuder utmärkt slitageskydd.

Mobil PTX erbjuder följande fördelar: 

  • Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket ger lättare växling vid kallstarter jämfört med konventionella SAE 80W-90 och 75W-90 oljor.
  • Utmärkt synkroniseringskompatibiltet och hållbarhet.
  • God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.
Hög nivå av slitageskydd under dom svåraste driftsförhållandena.

 

Specifikationer och godkännanden

MOBILUBE PTX 75W-90 har följande godkännande:

 

Godkänd TE-ML 11

X

 

Enligt ExxonMobil har Mobilube PTX 75W-90 följande kvalitetsnivå: 
API GL-4 X
API GL-5 X


Typiska egenskaper

MOBILUBE PTX 75W-90

 

Viskositet

 

cSt vid 100 ºC

14,5

cSt vid 40 ºC

77,6

Viskositetsindex

195

Flampunkt, ºC

226

Flytpunkt, ºC

-60

Densitet, kg/l

0.849

 

Hälsa och säkerhet

Baserat på tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.