Mobilube Syn LS 75W-90

Helsyntetisk limited slip transmissionsolja

Mobilube Syn LS 75W-90 är en helsyntetisk limted slip transmissionsolja, som framställts av syntetiska basoljor och ett avancerat additivsystem. Den är utvecklad för att användas i både hårt och lättare belastade kraftöverföringar, där den ger utmärkt lastbärande förmåga i axlar och slutdrev, där extrema tryck och stötbelastningar förväntas. Mobilube Syn LS 75W-90 ger optimal värmestabilitet och oxidationsbeständighet, högt viskositetsindex (VI), extremt låg flytpunkt samt god flytbarhet vid låga temperaturer.  Mobilube Syn LS 75W-90 är lämplig för användning i mängd olika limited slip hypoiddifferentialer.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har genom innovativa kraftöverföringskonstruktioner avsevärt förbättrat prestandan hos tunga transportfordon och entreprenadmaskiner när det gäller belastning, vridmoment, kontroll och pålitlighet.  Dessa konstruktioner har ändrat och ökat kraven på transmissionsoljor att ge högre prestanda, inklusive limited slip -egenskaper, ökad produktivitet samt sänkta driftskostnader. För hårt belastade slutdrev är friktionskontroll, slitageskydd, värme- och skjuvstabilitet samt rost- och korrosionsskydd, liksom skydd för packningar, egenskaper som måste vara optimalt balanserade. Detta för att ge ökad livslängd åt växlar och tätningar, mjuk drift, förbättrad bränsle-ekonomi samt hög tålighet för belastning och vridmoment i många olika tillämpningar. Mobilube Syn LS 75W-90 är utvecklad för att ge exceptionella prestanda och minimala totala smörjningsrelaterade driftskostnader i moderna, hårt belastade slutdrev som kräver limited slip -förmåga.  De viktigaste fördelarna inkluderar:

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer Ökad livslängd på växlar och lager på grund av minimala avlagringar.
  Ökad livslängd för tätningar
Utmärkt skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot nötning vid höga hastigheter Förbättrad lastbärande förmåga.
  Minskade underhållskostnader och ökad livslängd för utrustningen
Utmärkt skjuvstabilitet Bibehåller viskositet och filmstyrka vid svåra arbetsbetingelser, för att förhindra slitage
Förbättrade friktionsegenskaper Förbättrad bränsle-ekonomi och sänkta driftskostnader
Överlägsen flytbarhet vid låga temperaturer jämfört med mineraloljor Minskat slitage och lättare start
Låg skumningstendens Bibehåller filmstyrkan och ger tillförlitlig smörjning
Kompatibel med vanliga fordonstätningar och -packningar Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade manuella transmissioner, axlar, slutdrev och limited slip differentialer, som kräver API GL-5-prestanda.
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik, bussar och skåpbilar
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom: byggnads- och gruvdrift, stenbrytning och lantbruk
  • Andra hårt belastade växlar och drev i industribruk, inklusive hypoid- och snäckväxlar, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/låga vridmoment och/eller låga hastigheter/höga vridmoment
  • Initialfyllning, påfyllning eller återfyllning av differentialer, slutdrev, momentfördelare och andra växelapplikationer där smörjmedel som uppfyller specifikationen API GL-5, universaloljor eller växellådsoljor av högtryckstyp rekommenderas.
  • Rekommenderas för utrustning såsom reduktionsväxlar för vinschar och växeldrev för framdrivning av bandfordon, som utsätts för temperaturer under noll
  • Rekommenderas inte för applikationer som kräver prestanda enligt API GL-4
  • Inte avsedd för automatiska, manuella och halvautomatiska växellådor, för vilka motorolja eller ATF-olja rekommenderas.
  • Applikationer där förlängda serviceintervaller och -garantier krävs

Egenskaper och specifikationer

 

Egenskap

Grade

SAE 75W-90

Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0.88

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

214

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14.0

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

94.2

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-48

Viskositetsindex, ASTM D 2270

153

 

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com