På grund av en ständig produktutveckling, tekniska uppdateringar och myndighetskrav kan informationen som visas på denna webbplats ändras utan att det meddelas i förväg. Även om varje åtgärd har vidtagits för att försäkra om att all information är korrekt kommer ExxonMobil och/eller dess dotterbolag inte att kunna hållas ansvariga för förluster eller skador som uppkommer genom fel, brister, feltryck eller feltolkningar av det innehåll som visas i detta program. Informationen som visas får inte kopieras, reproduceras eller avslöjas på något sätt av mottagaren utan att skriftligt tillstånd först har erhållits från ExxonMobil. Den tekniska informationen och rekommendationerna erbjuds köpare, deras användare och för kunders överväganden, undersökningar och verifieringar och gäller endast den namngivna produkten eller materialet när det inte gäller en kombination med annan produkt eller annat material. Användaren är ensam ansvarig för alla beslut och kontroller gällande användning av material eller produkt samt för alla processer. Informationen och rekommendationerna är alltid baserade på, och gäller inte istället för, eventuella rekommendationer från en motor-/utrustnings-/maskintillverkare. ExxonMobil Lubricants frånsäger sig uttryckligen eventuellt och allt ansvar för direkt, indirekt eller resulterande förlust, materiell eller personlig skada som uppkommit eller ådragits direkt eller indirekt till följd av att produkten eller materialet har används i enlighet med detta tekniska material eller dessa rekommendationer gällande sådan användning.