Detta är motorolja 

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar oljan. Det kan hjälpa till att förbygga onödigt motorslitage.
Med tiden börjar motoroljan brytas ned, den blir då mindre effektiv och kan inte längre ge din motor ett tillräckligt skydd.

När motorn värms upp och kyls ner samlas vatten som bildas i små mängder, i motoroljan. Genom luftintag kommer det också in damm och smuts i motorn. Oljan kan också reagera med den syra som bildats när vatten reagerar med andra föroreningar. 

Under körning ökar föroreningen av motoroljan. Oljefiltret fångar upp partiklar i oljan men med tiden börjar oljan brytas ned (oxideras eller tjockna). I och med detta slutar oljan att fungera med maximal kapacitet och måste därför bytas ut.

Oljan måste bytas innan föroreningarna når en nivå där de kan leda till skador på motorn. Det kan vara svårt att avgöra denna nivå genom att själv undersöka oljan och som en följd av detta tillhandahåller biltillverkarna rekommenderade oljebytesintervall. Dessa rekommendationer varierar beroende på bilens fabrikat, tillverkningsår och modell.
Enligt de flesta biltillverkares rekommendationer ska oljenivån helst kontrolleras varje vecka. Om oljenivån sjunker från högsta till lägsta markering på mindre än 150 mil bör motorn undersökas. Oljeförbrukningen är beroende av bilmodell och körstil.
Du behöver följande:

• en ren tygbit eller trasa
• motorolja (ta reda på vilken olja som är rätt för din bil, du bör alltid ha 1L olja med i bilen)
• en tratt.

Steg 1 – parkera på en plan yta
Parkera fordonet på en plan yta, stäng av motorn och vänta i 3–4 minuter tills oljan runnit ner i oljetråget.

Steg 2 – rengör oljestickan
Försäkra dig om att motorn har svalnat. Dra ut oljestickan, använd trasan till att torka av oljan och tryck sedan sakta tillbaka oljestickan i sitt rör.

Steg 3 – kontrollera oljenivån
Avlägsna oljestickan en gång till och kontrollera oljenivån, den ska vara mellan det övre och nedre märket. Om den är närmare det lägre märket behöver du fylla på olja.

Steg 4 – fyll på olja
Om du behöver fylla på mer olja, sätt tillbaka oljestickan i sitt rör och ta bort oljelocket. Häll sakta i lite olja, använd en tratt om du behöver och sätt sedan på locket.
Vänta sedan 60 sekunder så att oljan hinner rinna ner i vevhuset, sätt i oljestickan och kontrollera nivån igen. Tillsätt olja om det behövs och sätt tillbaka oljelocket.

Att kontrollera och fylla på olja i ditt fordon är mycket viktigt för att förebygga onödigt slitage och skador på motorn. Bland det viktigaste i din skötsel av bilen är byta ditt fordons motorolja och filter.

Vår steg-för-steg-instruktion visar hur du gör detta.
Viskositet är ett mått på hur en vätska flyter Ju tjockare (högre viskositet) en olja är, desto trögare flyter den.

Idag är de flesta oljor på hyllorna ”Multigrade”, vilket betyder att oljan har två viskositetsklasser (dvs. 10W-40 osv.). I exempelvis en 10W-40 betyder 10W (W = vinter) helt enkelt att oljan tillåts ha en viss maximal viskositet eller flöde vid låg temperatur. Ju lägre ”W”-nummer oljan har, desto bättre flytbarhet har den vid låg temperatur.

Siffran 40 i en 10W-40 betyder att oljan måste ligga inom vissa viskositetsgränser vid 100 °C. Detta är en fast gräns och alla oljor som slutar med 40 måste ligga inom dessa gränser. Än en gång, ju lägre siffra, desto tunnare olja: till exempel är en 30 olja tunnare än en 40 olja vid 100 °C.
Oljelampan kan tändas av en rad olika anledningar. Vanligtvis beror det på att det inte finns tillräckligt med olja i systemet, vilket kan bero på en rad olika saker såsom: fel på oljepumpen, fel på oljetrycksgivaren eller en blockering i oljesystemet. 

Om lampan tänds när du kör, försök att snabbt och säkert svänga av vägen och stäng av motorn så snabbt som möjligt. Fortsatt körning med lågt oljetryck kan skada din motor allvarligt.
 • Så här byter du olja och oljefilter

  Att byta olja och filter med jämna mellanrum är viktigt för din bil och dess prestanda.

  Läs mer
 • Bilvård och körtips

  Högsommarens hetta och midvinterns is belastar däck och motorer på olika sätt, men komponenterna måste fortfarande fungera smidigt, effektivt och säkert.

  Läs mer
 • Frågor och svar om bilvård

  Läs mer om hur du kan använda Mobil™-produkter för att sköta om din bil och hålla motorn i bästa skick.

  Läs mer
 • Mobil 1™ motoroljor

  Hitta rätt motorolja till din bil motor med Mobil 1™ sortiment av helsyntetiska motoroljor.

  Läs mer
 • Motoroljor

  Mobil-oljeprodukter för bilmotorer.

  Läs mer
 • Bilvårdstips

  Fyll på oljan med Mobil 1™: Varför? När? och Hur?

  Läs mer