Bilvårdstips

Fyll på oljan med Mobil 1™: Varför? När? och Hur?

Varför måste du regelbundet kontrollera oljan?


Tack vare motorteknikens utveckling är dagens bilar utomordentligt tillförlitliga och kan köras mycket längre mellan varje service än tidigare modeller, ofta tusentals kilometer längre. Det är naturligtvis goda nyheter för dig. Men det betyder också att det är viktigare än någonsin att regelbundet kontrollera oljenivån och fylla på vid behov. Om du inte gör det tar du en stor risk när det gäller motorns hälsa. När oljenivån sjunker måste den återstående oljan i motorn arbeta hårdare, den blir smutsigare och slits ut snabbare, vilket resulterar i att bilens prestanda börjar bli lidande. Efter en inte alltför lång tid är risken stor för att motorn ska få ökat slitage, överhettas eller till och med skära ihop totalt.


När ska du kontrollera oljan?


I idealfallet bör du kontrollera oljan varje vecka, vilket rekommenderas av de flesta biltillverkare. Om oljenivån sjunker från max- till miniminivån på mindre än 1,500 km bör du låta kontrollera motorn. Oljeförbrukningen skiljer sig åt från en bil till en annan och från en körstil till en annan.


Hur du kontrollerar och fyller på olja


1. Parkera på en plan yta, stäng av motorn och vänta 3-4 minuter så att oljan hinner sjunka.
2. Sök rätt på mätstickan, dra ut den, torka av den och sätt in den igen innan du kontrollerar nivån.
3. Om den är lägre än maximinivån, kontrollera i instruktionsboken hur mycket du behöver fylla på.
4. Ta av oljepåfyllningslocket upptill på motorn, fyll på rätt mängd olja och sätt tillbaka påfyllningslocket igen.
5. Vänta i 60 sekunder så att oljan hinner rinna ned i motorn, och kontrollera sedan nivån med mätstickan igen. Fyll på mer olja om det behövs och sätt tillbaka påfyllningslocket.

Läs mer i vårt avsnitt med frågor och svar.
 • Mobil™ Brake Fluid DOT 4 ESP

  Bromsvätska med låg viskositet för moderna fordon med ABS och antisladdkontrollsystem (ESP).

 • Mobil™ Coolant Extra Färdigblandad -36°C

  Mobil Coolant Extra är ett användningsfärdigt motorkylmedel, baserat på etylenglykol. Mobil Coolant Extra innehåller en uppsättning hybridkorrosionsinhibitorer, baserad på salter av organiska tillsatsmedel samt silikat (hybridkylmedel).

 • Mobil™ Coolant Ultra Färdigblandad -36°C

  Mobil Coolant Ultra är ett motorkylmedel, baserat på etylenglykol och vatten. Mobil Coolant Ultra innehåller en uppsättning korrosionsinhibitorer, baserad på salter av organiska tillsatsmedel samt silikat (Si-OAT-kylmedel).

 • Mobil™ Antifreeze Ultra – Koncentrat

  Mobil Antifreeze Ultra är ett motorkylmedelskoncentrat, baserat på etylenglykol, som måste spädas med vatten före användning.

 • Mobil™ Coolant Advanced Färdigblandad -36°C

  Mobil Coolant Advanced är ett användningsfärdigt motorkylmedel, baserat på etylenglykol och vatten.

 • Mobil™ Coolant Heavy Duty Färdigblandad -36°C 

  Etylenglykolbaserat kylmedel för skåpbilar och lastbilar. Hållbar i upp till 6 000 timmar

 • Mobil™ Brake Fluid DOT 4

  Mobil Brake Fluid är en hydraulbromsvätska av hög kvalitet, för skiv-, trum- och antisladdbromssystem och kopplingssystem för fordon. Mobil Brake Fluid kan användas för fordon som kräver prestanda enligt DOT 3 eller DOT 4. Skyddar mot korrosion i bromssystemet.

 • Mobil™ Brake Fluid DOT 5.1 

  Bromsvätska av hög kvalitet, för användning i moderna, högpresterande fordon. Lägsta våta kokpunkt 180 °C.

 • Mobil™ Antifreeze Extra – Koncentrat

  Mobil Antifreeze Extra är en koncentrerad kylarvätskeblandning med extra hög prestanda, vilken ska spädas före användning.

 • Mobil™ Antifreeze Advanced – Koncentrat 

  Mobil Antifreeze Advanced är ett motorkylmedelskoncentrat, baserat på etylenglykol, som måste spädas med vatten före användning. Mobil Antifreeze Advanced innehåller en uppsättning korrosionsinhibitorer, baserad på organiska tillsatsmedel (OAT-kylmedel). Mobil Antifreeze Advanced innehåller inte nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater.