Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40

Motorolja för lätta kommersiella fordon

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 är en syntetisk motorolja som ger lång motorlivslängd och utmärkt motorskydd mot slambildning och slitage.

 

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 ger utmärkt smörjning av diesel- och bensinmotorer som arbetar under svåra körförhållanden som är typiska för körning i stadsmiljö. Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för europeiska motorer som används i en rad lätta kommersiella fordon.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 har formulerats av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som i äldre modeller. Huvudfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till minskad slambildning, avlagringar samt lång olje- och motorlivslängd

Förbättrat slitageskydd

Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd

Avancerad avlagringskontroll på kolvarna

Bidrar till att hålla motorerna rena med minskade underhållskostnader och lång motorlivslängd.

Avancerad sothantering för att begränsa viskositetsökning, slambildning och filtertryck.

Bidrar till att skydda motorn för lång motorlivslängd

Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.

Snabb start med minskat slitage vid drift under kalla förhållanden.

 

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 för krävande körförhållanden:

     •  Äldre motorteknologier

     •  Bensinmotorer och dieselmotorer utan dieselpartikelfilter (DPF)

     •  Lätta lastbilar och skåpbilar

     •  Normala till återkommande svåra körförhållanden

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

VW 501 01

VW 505 00

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MB-godkännande 229.1

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN PLUS

ACEA A3/B3

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

10W-40

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

234

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,9

Kallstartssimulator (CCS), skenbar viskositet vid -25°C, mPa.s, ASTM D5293

5400

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

95

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,2

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

9,9

Viskositetsindex, ASTM D2270

155

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx