Hur långt kan avancerad vetenskap ta dig?

Mobil 1™ avancerade helsyntetiska motorolja omvandlas på molekylnivå och levererar fantastisk prestanda för din motor. Det är formuleringen, prestandan och det breda användningsområdet som gör Mobil 1 så speciell. Det är så din motor skyddas.
Mobil 1™

Består av flera oljor som samverkar. Den avancerade, helsyntetiska sammansättningen består av en patenterad blandning av syntetiska basoljor. Dessa samverkar för att motverka slam och avlagringar, minska slitage och förhindra nedbrytning av oljan. Det är så Mobil 1 kan hålla motorn i nyskick.

Snabba förändringar


I motorsportens värld måste förändringar ske snabbt. Motorerna förväntas tillryggalägga hundratals mil under påfrestande och oförutsägbara förhållanden. Mobil 1 utgör en viktig del för att racingteam ska kunna utmana gränserna. Detta omsätts direkt till nytta även för den vanliga bilisten. Mobil 1 motorolja anpassas efter rådande körförhållanden och krav från motorn för maximalt motorskydd och prestanda även under ytterst varierande omständigheter.
 • Mobil 1™ motoroljor

  Lösningar för alla behov

 • Hybridfordon

  Lär dig mer om de olika typerna av hybridbilar och hur motoroljan Mobil 1™ skyddar motorernas bränsleeffektiva konstruktioner.

 • Start-Stopp System

  Lär dig mer om hur ett stop-start-system arbetar och resultaten av testerna av Mobil 1™ under extrema start-stopp-förhållanden.

 • Turbo vs kompressor

  Moderna motorer kan ha både turbo och kompressor, men endast den ena av dessa levererar extra effekt och ökad bränsleeffektivitet.

 • Mobil 1™ tillför exceptionell prestanda under extrema förhållanden

  Motorn är känslig vid uppstart. Därför kan valet av rätt motorolja göra stor skillnad.

 • Hur skyddar Mobil Super™ motorn?

  När det gäller motorskydd, gör oljans molekylära sammansättning verklig skillnad.

 • Engine Oil Guarantee

  Genom framtida service med Mobil 1™ syntetiska motoroljor kan vi garantera att din motor kommer att vara felfri*. Denna extra trygghet tillhandahåller vi utan kostnad.