Mobil Antifreeze Advanced

Produktbeskrivning

 
 

Mobil Antifreeze Advanced är ett motorkylmedelskoncentrat, baserat på etylenglykol, som måste spädas med vatten före användning. Mobil Antifreeze Advanced innehåller en uppsättning korrosionsinhibitorer, baserad på organiska tillsatsmedel (OAT-kylmedel). Mobil Antifreeze Advanced innehåller inte nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater.

Mobil Antifreeze Advanced innehåller Glysantin® G30® från BASF och uppfyller kraven enligt följande standarder för kylmedel:

AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123, JIS K 2234:2006, SAE J1034, SANS 1251:2005 och Kina GB 29743-2013.

Branschstandarder

 
 

Mobil Coolant Heavy Duty innehåller Glysantin® G05® från BASF och är officiellt godkänt av:

  • Chrysler (MS-9769); Cummins (CES 14603); Ford North America (WSS-M97B51-A1); JCB (STD 00088); John Deere (JDM H 24); MAN turbo och diesel (lista 3.3.7); MTU (MTL 5048)