Mobil™ Brake Fluid DOT 4

Produktbeskrivning

 

Mobil Brake Fluid är en hydraulbromsvätska av hög kvalitet, för skiv-, trum- och antisladdbromssystem och kopplingssystem för fordon. Mobil Brake Fluid kan användas för fordon som kräver prestanda enligt DOT 3 eller DOT 4. Skyddar mot korrosion I bromssystemet.

 

Användaranvisningar

 
  1. Håll bromsvätskan ren och torr.
  2. Förvara alltid i originalbehållaren.
  3. Håll behållaren ren och ordentligt stängd för att hindra att det kommer in vatten.
  4. Fyll inte på behållaren och använd den inte för andra vätskor.
  5. Var noga med att inte spilla på lackade ytor. Om du spiller, tvätta av med rikligt med vatten. Gnugga inte.

Branschstandarder

 
Mobil Brake Fluid DOT 4 uppfyller eller överträffar kraven i följande industrispecifikationer:
  • FMVSS 116 DOT 4
  • FMVSS 116 DOT 3
  • SAE J1704
  • ISO 4925 (klass 3 och 4)