Mobil™ Brake Fluid DOT 5.1

Produktbeskrivning

 

Bromsvätska av hög kvalitet, för användning i moderna, högpresterande fordon. Lägsta våta kokpunkt 180 °C.

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 baseras på polyetylenglykoleterteknik för att ge bästa möjliga broms- och kopplingsprestanda i både moderna och äldre modeller av personfordon och kommersiella fordon.

 
 

Användaranvisningar

 
  1. Följ fordonstillverkarens rekommendationer.
  2. Håll bromsvätskan ren och torr.
  3. Förvara alltid i originalbehållaren.
  4. Håll behållaren ren och ordentligt stängd för att hindra att det kommer in vatten.
  5. Fyll inte på behållaren och använd den inte för andra vätskor.
  6. Var noga med att inte spilla på lackade ytor. Om du spiller, tvätta av med rikligt med vatten. Gnugga inte.

Branschstandarder

 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 uppfyller eller överträffar kraven i följande industrispecifikationer:

  • FMVSS 116 DOT 5.1
  • ISO 4925 (klass 3, 4, och 5.1)